Aktuelle nyheter

Ukategorisert

Høringsuttalelse ang. Hafjell 950

Vennligst se høringsuttalelse fra Hafjelltoppen Velforening som er sendt til Øyer Kommune.

Ukategorisert

Informasjon fra styret

Vedlagt er diverse informasjon om styrets arbeid den siste tiden.

Nyheter

Informasjon om brøyting

Vennligst se vedlagt skriv om hvordan man registrerer seg i brøyte-appen mLoggFritid.

Nyheter

Protokoll og presentasjon fra årsmøte 2023

Vennligst se protokoll og presentasjon vedlagt.