Velforeningen


Hafjelltoppen er i dag ferdig utbygget og består av 289 hytter/tomter og 140 leiligheter.

Alle hytter og leiligheter på Hafjelltoppen har rett – og plikt, til å være med i Hafjelltoppen velforening. Fellesarealer er overskjøtet velforeningen i felles eie. Velforeningen administrerer og får utført fellesoppgaver.

Leilighetene fordeler seg på følgende sameier:

A2
16 leiligheter
A3
26 leiligheter
A4
28 leiligheter
Gaiastova
64 leiligheter