Protokoll og presentasjoner fra årsmøte 2022

Protokoll og presentasjoner fra årsmøte 2022

Se vedlagt protokoll, samt presentasjon ang Øyer turskiløyper, og presentasjon ang. Hafjell950.

Dersom dere ikke har mottatt link til spørreundersøkelsen det refereres til i protokollen kan dere kontakte Anne Helene Reiten på mail: annehelene86@gmail.com

Mvh Styret

Protokoll Hafjelltoppen Velforening 2022

Presentasjon Øyer Turskiløyper – 27.09.22

Presentasjon Hafjell 950 – 27.09.22 (2)