Daily Archives - 2. april 2020

Informasjon fra styret

Som følge av myndighetenes hytteforbud vil Hafjelltoppen bli stående ubrukt i hvert fall gjennom påsken. Flere medlemmer har uttrykt bekymring for den risiko dette medfører for innbrudd o.l. Styret har fått bekreftet fra familien Nermo at de kjører runder gjennom hele området flere ganger i uken for å se om...

Read more...