Informasjon fra styret

Informasjon fra styret

Som følge av myndighetenes hytteforbud vil Hafjelltoppen bli stående ubrukt i hvert fall gjennom påsken. Flere medlemmer har uttrykt bekymring for den risiko dette medfører for innbrudd o.l. Styret har fått bekreftet fra familien Nermo at de kjører runder gjennom hele området flere ganger i uken for å se om alt er i orden. Det er ikke inngått formell avtale om ettersyn, men styret oppfatter at en slik ordning er tilfredsstillende.

Den viktigste sikkerheten for hytteområdene i Hafjell syd vil være bommen i Hundersetervegen. Samtlige passeringer her blir filmet og registrert, slik at det er mulig å identifisere uvedkommende som har vært i området. Styret vil ta kontakt med Vegselskapet og foreslå rutiner for kontroll av bompasseringer.

Velforeningen kan selvfølgelig ikke garantere sikkerheten for hytter/leiligheter. Vi vil derfor anbefale at man selv tar en dagstur ved leilighet og sjekker at alt er i orden. Et viktig sikkerhetstiltak vil også være innbruddsalarm. Man bør huske på at det i vanlige tider er lange perioder på året hvor det er liten aktivitet i området, og hvor det ikke er organisert neon form for ettersyn.

Hilsen Styret

 

Vi kan også opplyse om at styret har tatt kontakt med Øyer Kommune v/ Rådmannen og Ordføreren for en dialog om bruk av hyttene når nasjonale restriksjoner blir opphevet.