Ukategorisert

Sykkelritt

Som kjent avholdes ordinært årsmøte lørdag 05.09.20 kl. 15.00 på Gaiastova. Vi har fått beskjed at Hundersetervegen vil være stengt for biltrafikk på lørdag mellom ca. 13.45 og 14.30 på grunn av sykkelritt. Se for øvrig vedlagte info. Styret Sykkelritt

Read more...