Ukategorisert

Informasjon fra styret

Som følge av myndighetenes hytteforbud vil Hafjelltoppen bli stående ubrukt i hvert fall gjennom påsken. Flere medlemmer har uttrykt bekymring for den risiko dette medfører for innbrudd o.l. Styret har fått bekreftet fra familien Nermo at de kjører runder gjennom hele området flere ganger i uken for å se om...

Read more...

Skibuss i vinter

Skibuss i Hafjell Fra Lillehammer til Hafjell har du et godt busstilbud i skisesongen. Det er daglige avganger blant annet kl. 09.15, 10.15 og 11.15. Det er også enkelt å komme seg tilbake til Lillehammer helt fram til kl. 22.18. Bussen kjører fra plattform 7 ved Lillehammer skysstasjon (midtrabatten). Det er flere rute-alternativer som...

Read more...