Category Archives

31 Articles

Skibuss i vinter

Skibuss i Hafjell

Fra Lillehammer til Hafjell har du et godt busstilbud i skisesongen. Det er daglige avganger blant annet kl. 09.15, 10.15 og 11.15. Det er også enkelt å komme seg tilbake til Lillehammer helt fram til kl. 22.18. Bussen kjører fra plattform 7 ved Lillehammer skysstasjon (midtrabatten).

Det er flere rute-alternativer som kan være nyttig å kjenne til.

Les mer om ski-busser her;

https://www.opplandstrafikk.no/nyheter/ta-skibussen-rett-i-bakken.78116.aspx

Hilsen

Styret

Info fra styret våren 2017

Skrevet

Infobrev juni 2017

Ordinært årsmøte vil bli avholdt lørdag 02.09.17 kl. 15.00 på Gaiastova. Saker som ønskes behandlet
må være sendt meg innen 30.06.17. Kandidater til styret må også meldes innen 30.06 .l7,kan sendes
via meg som vil besørge videresending til valgkomitéen. Min mailadresse er knut@,rmas.no .

se forøvrig nyhetsbrev!

God sommer!

hilsen Styret