Varsel om oppstart av regulering/planprogram for tomteområde foran Sameiet Gaiastova Leiligheter

Varsel om oppstart av regulering/planprogram for tomteområde foran Sameiet Gaiastova Leiligheter

se vedlagte dokumenter!

Brev Structor AS 19.02.18 (002) lnformasjon til medlemmer februar 2018 (002) Planprogram_201712 Lunnstadmyrvegen-Gaiastova_v0.0 (002) Varsling_201712_Lunnstadmyrvegen_Gaiastova_epostmottakere (003)

lnformasjon til medlemmer februar 2018 (002)

mvh

Styret