Sommerhilsen fra Velforeningen

Sommerhilsen fra Velforeningen

Infobrev juni 2020

Se link til informasjon fra Velforeningen. Årsmøte er berammet til 5.sept.

God sommer!

Styret