Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Hei!

Se vedlagte innkalling til årsmøte 2023:

Innkalling ordinært årsmøte Hafjelltoppen Velforening 2023

Vedlagt er også planbeskrivelsen av Hafjell 950:

Hafjell 950 – planbeskrivelse

Det vil bli anledning til å følge møtet på livestream på nedenstående link:

PS: For å avgi evt. stemme, må man være fysisk tilstede!

Mvh, Styret