Se planer om serveringssted i Hafjell-anlegget!

Se planer om serveringssted i Hafjell-anlegget!

Se vedlagte orientering om nytt serveringsted langs Nyseter -veien.

Styret

 

Reguleringsplan servering Gaialøypa