Brøyting og spesialbestillinger

Brøyting og spesialbestillinger

Se vedlagte notat fra Velforeningens leverandør av brøyte-tjenester.

Infobrev brøyteapp – mLoggFritid

Dette til orientering.

Hilsen

Styret