Info fra styret våren 2017

Info fra styret våren 2017

Infobrev juni 2017

Ordinært årsmøte vil bli avholdt lørdag 02.09.17 kl. 15.00 på Gaiastova. Saker som ønskes behandlet
må være sendt meg innen 30.06.17. Kandidater til styret må også meldes innen 30.06 .l7,kan sendes
via meg som vil besørge videresending til valgkomitéen. Min mailadresse er knut@,rmas.no .

se forøvrig nyhetsbrev!

God sommer!

hilsen Styret