Nyheter

Sykkelritt

Som kjent avholdes ordinært årsmøte lørdag 05.09.20 kl. 15.00 på Gaiastova. Vi har fått beskjed at Hundersetervegen vil være stengt for biltrafikk på lørdag mellom ca. 13.45 og 14.30 på grunn av sykkelritt. Se for øvrig vedlagte info. Styret Sykkelritt

Read more...

Informasjon fra styret

Som følge av myndighetenes hytteforbud vil Hafjelltoppen bli stående ubrukt i hvert fall gjennom påsken. Flere medlemmer har uttrykt bekymring for den risiko dette medfører for innbrudd o.l. Styret har fått bekreftet fra familien Nermo at de kjører runder gjennom hele området flere ganger i uken for å se om...

Read more...